Overdracht binnen de 24 uur

Deze studie aan het Pasteur-instituut, Frankrijk bevestigt wat Willy Burgdorfer – Amerikaans bioloog en ontdekker van de spirocheet Borrelia Burgdorferi – zei.

 

Vertaling:

De resultaten waren consistent met deze theorie: infectie trad op binnen 24 uur na een beet van een volwassen teek. Bovendien laat onze analyse zien dat nimfen die geïnfecteerd zijn door Europese soorten van B. burgdorferi in staat zijn om deze pathogenen binnen 12uur na aanhechting over te dragen. Onze studie bewijst dat B. burgdorferi sneller kan worden overgedragen dan in de literatuur wordt vermeld. Het is daarom van groot belang om teken zo snel mogelijk te verwijderen na gebeten te zijn om infectie te voorkomen.

 

“The results were consistent with this theory: infection occurred within 24 hours of a bite from an adult tick. Moreover, our analysis shows that nymphs infected by European species of B. burgdorferi are capable of transmitting these pathogens within 12 hours of attachment. Our study proves that B. burgdorferi can be transmitted more quickly than stated in the literature. It is therefore vital to remove ticks as soon as possible after being bitten to prevent infection.”

 

https://www.pasteur.fr/en/research-journal/news/lyme-disease-study-speed-transmission-infected-ticks

 

Zie ook: Overdracht door teken

 

reading-99244_1280 Studiegroepen:

Cryme School – Lyme Cryme 101

Occupy “Justice” – Lyme, Mold, ME/CFS, Fibro, Autism, GWI

meer info Meer informatie en wetenschappelijke data:

TruthCures