Long COVID

Het fenomeen long COVID is niet nieuw. Het is gedocumenteerd na talrijke infecties en nog steeds is er geen erkenning en genezing voor deze steeds groter wordende groep patiënten. Al decennia worden deze patiënten genegeerd en gebagatelliseerd. Deze termen bestaan enkel in peer reviewed onderzoek en de symptomen zijn allemaal gelijkaardig:

post ebola syndrome
post hepatitis syndrome
post-infectious fatigue syndrome
post-malaria neurological syndrome
post polio syndrome
post Q-fever fatigue syndrome
post sepsis syndrome
post treatment lyme disease syndrome
post viral fatigue syndrome

Het is post-sepsis-syndroom: permanente immunosuppressie als gevolg van een ernstige infectie, zorgt ervoor dat EBV en andere virussen reactiveren en chronisch worden.

Post-sepsis: “Patiënten met langdurige sepsis hadden vaker actieve CMV, EBV, HSV, HHV-6 (Humaan Herpes Virus-6), TTV (Torque Teno Virus) en twee typen polyomavirussen dan de andere twee patiëntgroepen. Septische patiënten met actieve CMV, EBV en HSV hadden daarnaast vaker opportunistische infecties en ernstigere sepsisbeelden, dit laatste gold ook voor HHV-6. De duur van de IC-opname bij sepsispatiënten was langer voor alle actieve virusinfecties, alleen bij de polyomavirussen kon dit verband niet worden aangetoond. Binnen de follow-upduur van 90 dagen kwam er alleen bij CMV-positieve sepsispatiënten een hogere sterfte voor.
De uitkomsten van deze studie bevestigen de hypothese dat patiënten met langdurige sepsis in een immunosuppressieve fase terechtkomen. Een duidelijk verband met de morbiditeit en mortaliteit komt echter niet naar voren.
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/sepsispatient-vaker-reactivatie-latent-virus.htm?fbclid=IwAR2WmALrC8MhpgZuycHoIrngBmB7WdiV4W6almgBu_FX6KMgxcBhlEWAomo

Lyme: “Wetenschappelijk is “chronische Lyme” een aandoening van immunosuppressie, verhoogde gevoeligheid voor allerlei infecties en het kenmerk van immunosuppressie: reactivering van latente virussen. Van de virussen, vooral van de herpesfamilie, is bekend dat ze ernstige vermoeidheid veroorzaken. Het recente werk van Kunal Gargen collega’s illustreert de ernstige aard van “chronische Lyme” omdat het lijkt op polymicrobiële sepsis:

However, the research by Garg et al. argues that prolonged exposure to tick transmitted microbes weakens the human immune system increasing the host’s vulnerability to other common microbes’ labelled “non-tick-borne opportunistic microbes,” such as Chlamydia, Mycoplasma, Epstein-Barr virus and many more.https://overwinlyme.com/2020/02/08/chronic-lyme-is-a-wrecked-immune-system/

CVS: CFS and Immune Suppression. With Active Opportunistic Infections

De symptomen

Langdurige corona, CDC (Amerikaanse diensten op gebied van volksgezondheid):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html?fbclid=IwAR3-LOLZNR5fr3WYuGkUarSV-UC2dR1UcrafHnUVmP7Aow6KoFDp3qFqnzo

Post-sepsis, CDC (Amerikaanse diensten op gebied van volksgezondheid):
https://www.cdc.gov/sepsis/pdfs/life-after-sepsis-fact-sheet.pdf?fbclid=IwAR3-LOLZNR5fr3WYuGkUarSV-UC2dR1UcrafHnUVmP7Aow6KoFDp3qFqnzo

Post-sepsis, UMC Utrecht:
https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Ziekte/Sepsis#Oorzaken_van_sepsis

TruthCures.org

ActionLyme.org All_9_Charge_Sheets