Ik ben geen wetenschapper of arts. Ik ben een moeder die een halt wil toeroepen aan dit verschrikkelijk lijden.

Chronische Lyme is een ernstige ziekte die door wandaad, fraude, bedrog… niet wordt erkend. Mijn doel is om op een eenvoudige manier inlichtingen te geven over wat chronische Lyme is, waarom deze ziekte niet wordt erkend, door wie deze erkenning wordt tegengehouden,…

Zodra men erkent dat er in 1994 een misdaad is gebeurd, zal men chronische Lyme erkennen en voor genezing zorgen.


TruthCures bestaat uit een kleine groep bezorgde burgers die geloven dat niemand moet lijden aan de ziekte van Lyme, ME/CVS, fibromyalgie, het Golfoorlogsyndroom of andere onverklaarbare syndromen, omdat de wetenschap bestaat om de ziektemechanismen te verklaren. TruthCures wil de waarheid over deze mechanismen uitleggen.

TruthCures werkt aan het strafrechtelijk vervolgen van de “Lyme misdaden”. Patenthouders maakten misbruik van de Bayh-Dole Act – de wet die overheidsinstellingen verplicht zelf vindingen te patenteren – en veranderden letterlijk de definitie van de ziekte van Lyme. Ze manipuleerden de testen zodat de meest ernstige zieken negatief zouden testen. Dit alles om de ziekte aan te passen aan het vaccin model voor hun LYMERix vaccin.


Kathleen Dickson – voormalig Pfizer analytisch chemicus – heeft de “Lyme misdaad” ontrafelt en heeft hier onweerlegbaar bewijs van. De Charge Sheets beschrijven in detail wie er betrokken was, wat ze deden, wanneer, waar, waarom en hoe ze het deden.

Kathleen Dickson heeft alles opgeofferd en niets teruggekregen dan laster, minachting en wrede roddels. Nadat zij aangifte had gedaan van de criminele feiten in verband met de introductie van het Lyme vaccin, werd zij gevangen gezet, werd veroordeeld tot gedwongen psychiatrische opvolging en werden haar kinderen bij haar weggehaald. Kathleen Dickson weet meer over Lyme dan wie ook in de wereld en zij heeft nog nooit van de waarheid afgeweken.