De ziekte van Lyme kent twee verschillende vormen.

Het belangrijkste om te begrijpen is dat er twee verschillende vormen zijn van Lyme.

Slechts één vorm wordt erkend. De richtlijnen die artsen volgen gaan dus over deze ene vorm die erkend wordt.

De erkende vorm is een genetisch of HLA-gekoppelde overgevoeligheidsreactie op spirocheten. Dit zijn de gevallen die voldoende antilichamen produceren en dus positief testen met de reguliere Elisa en Western blot. Het meest voorkomende symptoom is artritis in één knie. Dat is het! Geen ernstige vermoeidheid, geen brain fog, … Brian Fallon ontdekte dat 1,2% van deze gevallen neurologische symptomen samen met artritis ontwikkelt. Slechts 15% van de bevolking is genetisch voorbestemd om deze vorm van de ziekte te ontwikkelen.

De andere vorm is wat we ‘chronische Lyme’ noemen. Deze gevallen hebben een lage antilichamenrespons en ontwikkelen geen artritis maar krijgen een zeer ernstige chronische neurologische aandoening. De lage antilichamenconcentratie is wetenschappelijk te verklaren. Spirocheten veroorzaken een verworven immuundeficiëntie bij 85% van de bevolking. Wanneer er sprake is van immuunsuppressie, bestaat het risico dat virussen – zoals EBV, CMV en andere herpesvirussen – reactiveren en opportunistische infecties ontstaan.

Tijdens de Dearborn bijeenkomst in 1994 veranderde CDC functionarissen (de Amerikaanse diensten op het gebied van volksgezondheid) de definitie van de ziekte van Lyme en voerde ze het twee-staps protocol (Elisa en Western blot) in. Door deze wijzigingen testen de ‘Chronische Lyme’ patiënten – de meest ernstig zieken – negatief. Je kan alleen de ziekte van Lyme hebben als je een robuuste immuunrespons hebt, wat de meesten niet hebben door de verworven immuundeficiëntie.

the dearborn lyme scam


Vóór Dearborn 1994:

Vertaling: Herhaaltesten werden aanbevolen omdat bekend was dat Lyme een persistente infectie is.

Repeat testing was recommended because it was known that Lyme is a persistent infection.

Na Dearborn 1994:

Vertaling: Artsen wordt verteld om een positieve IgG-immunoblot te beschouwen als een “vals positieve” of een doorgemaakte infectie, ondanks de vorige standaard die terecht veronderstelde dat Lyme een voortdurende infectie was.

Doctors are told to consider a positive IgG immunoblot a “false positive” or past infection, despite the previous standard which correctly assumed Lyme was an ongoing infection.


 

Door de neurologische gevallen uit te sluiten, kon men de bijwerkingen van het vaccin tegen Lyme verbergen en LYMERix kwalificeren als “veilig en effectief”. Het vaccin maakte mensen ziek en door de definitie en testen te wijzigen kon men zeggen dat de deelnemers aan de studie naar het vaccin, die ziek werden, geen Lyme hadden. LYMERix, het OspA gebaseerd vaccin, werd in 2002 van de markt gehaald.

LymeRix Vaccine Victim’s Stories

 

reading-99244_1280 Studiegroepen:

Cryme School – Lyme Cryme 101

Occupy “Justice” – Lyme, Mold, ME/CFS, Fibro, Autism, GWI

meer info Meer informatie en wetenschappelijke data:

TruthCures