Aangeboren Lyme – ‘Maternal-Fetal Transmission of the Lyme Disease Spirochete, Borrelia burgdorferi’ 1985

Vertaling:

We rapporteren het geval van een vrouw die de ziekte van Lyme ontwikkelde tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. Ze ontving geen antibiotische therapie. Haar baby, geboren op 35 weken zwangerschapsduur, stierf aan een aangeboren hartziekte tijdens de eerste week van het leven. Histologisch onderzoek van het autopsiemateriaal toonde de spirocheet die de de ziekte van Lyme veroorzaakt in de milt, de nieren en het beenmerg. Een autopsie van de baby toonde wijdverspreide aangeboren cardiovasculaire abnormaliteiten. … Er was geen bewijs van ontsteking

cardiovasculaire: betrekking hebbend op hart en bloedvaten

histologie: weefselleer (bij een histologisch onderzoek wordt weefsel onderzocht)


Maternal-Fetal Transmission of the Lyme Disease Spirochete, Borrelia burgdorferi

We report the case of a woman who developed Lyme disease during the first trimester of pregnancy. She did not receive antibiotic therapy. Her infant born at 35 weeks gestational age, died of congential heart disease during the first week of life. Histologic examination of autopsy material showed the Lyme disease spirochete in the spleen, kidneys, and bone marrow.”

“An autopsy of the infant showed widespread congenital cardiovascular abnormalities. … There was no evidence of inflammation…”


Meer informatie over aangeboren Lyme is terug te vinden op ResearchFraud.com

 

reading-99244_1280 Studiegroepen:

Cryme School – Lyme Cryme 101

Occupy “Justice” – Lyme, Mold, ME/CFS, Fibro, Autism, GWI

meer info Meer informatie en wetenschappelijke data:

TruthCures