What are Osps?

Vertaling https://www.truthcures.org/ospa

They are Pam3Cys – Het zijn Pam3Cys

De blebs die door Borrelia worden afgestoten om het immuunsysteem te ontwijken, zijn bedekt met Outer Surface Proteins, of Osp’s, zoals OspA, OspB, OspC, enzovoort. Deze Osp’s worden gekenmerkt door hun chemische structuur als “triacyl-lipoproteïnen”. In de organische chemie is structuur gelijk aan functie. Hier zullen we uitleggen hoe de Osp’s functioneren om ziekte te veroorzaken.

Zie de onderstaande afbeelding die de chemische structuur toont bestaande uit drie acylgroepen aan het ene uiteinde van het molecuul. De chemische naam is “Tripalmitoyl cysteine”, afgekort als Pam3cys, of soms P3C. Het is gemakkelijk om de drie acylgroepen te zien: de drie zigzaglijnen die rood zijn gemarkeerd. Deze acylgroepen zijn vetzuren en maken OspA en andere borreliale Osp’s immunogeen en ook schadelijk voor het immuunsysteem.

Pam3Cys is a toxin – Pam3Cys is een toxine

Triacyl-lipoproteïnen worden beheerd door tolachtige receptoren 2 en 1, samen (TLR2/1), in het menselijke immuunsysteem. De TLR2/1 “heterodimeer” beheert ook antigenen geassocieerd met fungi en lipoproteïnen van andere microben zoals E. coli, tuberculosis en MRSA, om er maar een paar te noemen. Triacyl-lipoproteïnen worden in laboratoria gebruikt om experimentele sepsis te induceren. Van schimmelachtige antigenen is bekend dat ze ernstige neurologische aandoeningen veroorzaken.

In 1998 werd een synthetisch OspA-product goedgekeurd voor gebruik als een vaccin dat bekend staat als LYMErix. Het werd na drie jaar van de markt gehaald vanwege talloze meldingen van ernstige bijwerkingen, wat niet verwonderlijk is gezien de schade die een triacyl-lipoproteïne kan aanrichten. Om te beginnen kan het de hersenen beschadigen.

OspA (Pam3Cys) causes brain inflammation – OspA (Pam3Cys) veroorzaakt hersenontsteking

Mario Philipp van de Tulane University meldde dat OspA astrogliosis veroorzaakt: pathologische veranderingen die plaatsvinden in de hersenen als gevolg van schade of ziekte. Robert Martin en Adriana Marques van het National Institute of Autoimmune and Infectious Diseases (NIAID) rapporteerden dat OspA hersenontsteking veroorzaakt terwijl de humorale immuniteit wordt afgezwakt:

“These results show that signaling through TLR1/2 in response to B. burgdorferi can elicit opposite immunoregulatory effects in blood and in brain immune cells, which could play a role in the different susceptibility of these compartments to infection.”

Er is overvloedig onderzoek dat mechanismen van immunosuppressie door Borreliae en hun lipoproteïnen beschrijft. Klik naar de volgende pagina voor meer informatie.

reading-99244_1280 Facebook:

Cryme School – Lyme Cryme 101

Occupy “Justice” – Lyme, Mold, ME/CFS, Fibro, Autism, GWI

Overwin Lyme

TruthCures

meer info Meer informatie en wetenschappelijke data:

TruthCures

reading-310397_640 Tijdlijn van de Lyme gebeurtenissen:

Crymeline