Why do blebs matter?

Vertaling https://www.truthcures.org/blebs

Blebs outnumber spirochetes – Blebs overtreffen spirocheten

Borreliale blebs zijn veel overvloediger en veel schadelijker dan de spirocheten zelf. Dit is van Alan Barbour in 1982 en toont de relatieve overvloed aan blebs v. spirocheten:

Blebs, not spirochetes, cause disease – Blebs, geen spirocheten, veroorzaken ziekte

Het rapport van 1994 Target imbalance: disparity of Borrelia burgdorferi genetic material in synovial fluid from Lyme arthritis patients door een groep onder leiding van David Persing van de Mayo Clinic, vond dat spirocheten niet konden worden gekweekt uit de vloeistof van de ontstoken knieën van Lyme-artritispatiënten, maar dat DNA van het ‘blebbed’ materiaal uit borrelia overvloedig aanwezig was. Zij concludeerden dat het ziekteproces wordt geïnitieerd door de Outer Surface Proteins (Osps) gedragen door (en afgeworpen door) spirocheten.

Blebs overwhelm the immune system – Blebs overweldigen het immuunsysteem

Het spirochetale overlevingsmechanisme van antigene variatie kan het immuunsysteem gemakkelijk overweldigen omdat de blebs, bedekt met toxische lipoproteïnen, zich door de gastheer verspreiden. Alan Barbour legde dit fenomeen uit in zijn patent op OspA, dat later als vaccin op de markt werd gebracht. Volgens Amerikaans octrooi 6.719.983:

“An important aspect of the invention is the recognition that Borrelia VMP-like sequences recombine at the vls site, with the result that antigenic variation is virtually limitless. Multiclonal populations therefore can exist in an infected patient so that immunological defenses are severely tested if not totally overwhelmed.”

Blebs are covered in toxic lipoproteins – Blebs zijn bedekt met toxische lipoproteïnen

Wat Barbour heeft uitgelegd, is dat de door Borreliae afgegeven blebs zo sterk variërende antigenen bevatten dat het immuunsysteem de infectie niet kan bestrijden. Er zijn te veel doelwitten, ze veranderen voortdurend, en sommige zijn zelfs niet gehecht aan het aanstootgevende organisme!

De blebs die door borrelia worden afgestoten om het immuunsysteem te ontwijken, zijn bedekt met Outer Surface Proteins, of Osp’s, zoals OspA, OspB, OspC, enzovoort. Deze Osp’s worden gekenmerkt door hun chemische structuur als “triacyl-lipoproteïnen”. In de organische chemie is structuur gelijk aan functie. Hier leggen we uit hoe de Osps functioneren om ziekte te veroorzaken.

reading-99244_1280 Facebook:

Cryme School – Lyme Cryme 101

Occupy “Justice” – Lyme, Mold, ME/CFS, Fibro, Autism, GWI

Overwin Lyme

TruthCures

meer info Meer informatie en wetenschappelijke data:

TruthCures

reading-310397_640 Tijdlijn van de Lyme gebeurtenissen:

Crymeline