De ‘Charge Sheets’

Het is belangrijk om te weten dat de mensen die de patenten bezaten of er op een andere manier baat bij hadden, ook degenen zijn die de gevalsdefinitie van de ziekte van Lyme wijzigden. De Lyme misdaad was een op verschillende niveaus gepleegde stunt door overheidsfunctionarissen, academische onderzoekers van prestigieuze instellingen, en hun rijke financiers. … Meer lezen over De ‘Charge Sheets’